ELZC: Eerste Limburgse Zweefvlieg Club

ELZC vlag

Inschrijfformulier

Vul onderstaand inschrijfformulier zo volledig mogelijk in om je in te schrijven voor een lidmaatschap bij de Eerste Limburgse Zweefvlieg Club.

Algemene gegevens


Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam

Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land

Geboortedatum
--
Geboorteplaats

Contact gegevens

Vul tenminste één van de onderstaande drie velden in.

Telefoon nummer
Mobiel nummer
E-mailadres

Rekening gegevens


Rekening nummer:
Rekening houder:

Lidmaatschap

Geef aan welk lidmaatschap je wenst en wanneer je met dit lidmaatschap wilt starten door een introductiecursus te kiezen. Het volgen van de introductiecursus is verplicht.

Lidmaatschap:
Introductiecursus:

Voorwaarden


  • Hierbij wens ik toe te treden als lid van de Eerste Limburgse Zweefvlieg Club met aanvaarding van alle rechten en plichten en verdere consequenties daaraan verbonden.
  • Hierbij verklaar ik tevens op de hoogte te zijn van de financiële verplichting, verbonden aan bedoeld lidmaatschap. Deze verplichtingen kunnen bestaan uit contributie, startgelden, stand- en stallingsgelden, alsook inschrijfgeld (geheven na aspirant-periode) en een renteloze lening t.b.v. het vlootplan (geheven na aspirant-periode).
  • Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk en onherroepelijk in geen geval de Eerste Limburgse Zweefvlieg Club aansprakelijk te stellen voor eventuele ongevallen, zijn persoon of goed overkomen.
  • Hierbij verklaar ik bovendien de Eerste Limburgse Zweefvlieg Club te vrijwaren voor ongevallen of schade, welke door zijn schuld of nalatigheid mochten worden toegebracht aan persoon of goed van mede clubleden en/of derden.